baslerpoistovna.sk

baslerpoistovna.sk

Vážená pani, vážený pán,
radi by sme Vás informovali, že poisťovne Basler Sachversicherungs-AG a Basler Lebensversicherungs-AG (ďalej len „Basler) predali na základe predchádzajúceho súhlasu nemeckého Federálneho úradu pre dohľad nad finančným trhom (BaFin) kmeň poistných zmlúv, ktoré vznikli činnosťou ich pobočiek v Slovenskej a Českej republike poisťovni Youplus Insurance International AG (ďalej len „YOUPLUS“) a poisťovni myLife Lebensversicherung AG (ďalej len „myLife“).

Dňa 30.12.2019 tak poisťovňa YOUPLUS prevzala od poisťovne Basler Sachversicherungs-AG kmeň neživotných poistných zmlúv tvorený najmä úrazovým poistením a poisťovňa myLife od poisťovne Basler Lebensversicherungs-AG od rovnakého dátumu prevzala kmeň životných poistných zmlúv.

Pre viac informácií o prevode poistného kmeňa môžete navštíviť webovú stránku www.mylife-leben.sk alebo www.youplus.sk/Basler.
Pokiaľ máte akékoľvek ďalšie otázky, neváhajte sa na svojich nových poistiteľov obrátiť, prostredníctvom e-mailu info@mylife-leben.sk alebo basler@youplus.sk, radi Vám pomôžu.

Ďakujeme Vám za dôveru,
Basler Sachversicherungs-AG & Basler Lebensversicherungs-AG